Skorstenene


I forbindelse med en større tagrenovation benyttede vi lejligheden til at få nedlagt alle skortstene på nær en enkelt i ejendommen. På den måde har vi dels sparet en udgift til løbende skorstensfejning, og dels har vi ved at åbne for gennemtræk i skorstenene fået et effektivt redskab til at udtørre kælderne med.Da vi fik etableret netværkskabling i alle lejligheder, valgte vi at lade kablerne løbe i de nedlagte skorstene for at undgå grimme kabelkasser i opgangene.


 

Dette betyder naturligvis også, at de enkelte beboere IKKE må tilslutte emhætter, brændeove eller lignende til de nedlagte skorstene.