Bygningsvedligeholdelse


Selvom foreningen er stiftet i 1976 er der næsten ikke brugt nogen penge på vedligeholdelse af ejendommen før 1989, men herefter har bestyrelsen ivæksat ganske omfattende reparations-, vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen. Siden 1989 er der udført følgende arbejder:

 •     Nyt tag, tagrender og nedløbsrør på hovedbygninger
 •     Nyt tag, tagrender og nedløbsrør på baghus
 •     Kloakker i gården blev saneret
 •     Ny gårdbelægning
 •     Nye cykelskure
 •     Fjernelse af gårdtoilet
 •     Etablering af terrasse og beplantning i gården
 •     Etablering af skralderum i baghus
 •     Etablering af fællestoilet i baghus
 •     Renovering af fælleslokaler i baghus
 •     Totalrenovering af bagtrapper
 •     Etablering af fællesvaskeri i kælder
 •     Oppudsning og maling af underfacader
 •     Etablering af støbt betonfundament på hele gadefacaden
 •     Udtørring af kælder
 •     Etablering af fjernvarme
 •     Udskiftning af alle toiletter til vandbesparende lavtskylstoiletter
 •     Bredbånd samt netværkskabling til alle lejligheder
 •     Ny antennekabling
 •     Løbende faldstammeudskiftning
 •     Løbende udskiftning af vandrør
 •     Etageadskillelsen mellem kælder og stueplan er renoveret ved støbning af nye betondæk
 •     Ny støbt portgennemgang etableret
 •     Totalrenovering af hovedtrapper
 •     Opsætning af postkasseanlæg
 •     Omfattende renovering af murværk, frontespicer og brystninger mod gaden
 •     Nedlæggelse af skorstene
 •     Maling af vinduer

med mere.

Alt dette har naturligvis ikke været gratis, men vi har bestræbt os på sprede disse arbejder ud over årene, således at vi ikke får store voldsomme udgiftsstigninger fra år til år. Derudover har vores advokat formået at skaffe os de maksimale offentlige tilskud, så mange af arbejderne er landet på ganske fornuftige priser.

Denne praksis vil vi gerne fastholde, da ingen er tjent med store udsving i boligafgifterne. Samtidig er det meget vigtigt fortsat at vedligeholde vores bygninger, så vi vil også fremover vedligeholde, forbedre og forskønne ejendommen.

Jacob Hygom © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use