Bestyrelsens telefon-og adresseliste pr. 29.01.2021

Navn

Jacob Hygom (Formand)

Christoffer Ruø Rasmussen

Stephanie Fasen

Asger Johansen

Helle Burkal

Adresse

Århusgade 27, 2 th.

Århusgade 27, 3 th.

Århusgade 25, 4 th.

Århusgade 25, 1 th.

Randersgade 55, st. tv.

Telefon

2330-0527

6136-9963

2891-8486

2999-9923

E-mail

jah@ebreve.dk

christofferruoe@gmail.com

stephanie.fasen@gmail.com

asger@plotmakergames.com

helle.burkal@kuehne-nagel.com